REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH

Serwis nie odpowiada za dane pozostawione w urządzeniu / kontakty, zdjęcia, sms, ustawienia, itp /.

Należy wykonać wcześniej kopie zapasową lub zlecić taką usługę w serwisie Electo.
Na wykonane czynności naprawcze serwis udziela 30 dni gwarancji.

Urządzenia po zalaniu oraz upadku nie podlegają gwarancji!

Jeżeli klient nie godzi się na naprawę lub urządzenia nie da się naprawić – nie jest pobierana opłata za diagnozę.
Części na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani rezygnacji z naprawy, zaliczka wpłacona na poczet zamawianej części w takim przypadku przepada.

Serwis nie odpowiada za wady ukryte lub inne usterki nie zgłoszone przez zleceniodawcę, jak również za postępujący proces degradacji sprzętu!
W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. W związku z art. 60 k.c. serwis Electo potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

Przedmiotem zawartej umowy dotyczącym naprawy sprzętu jest umowa o dzieło w myśl rozumienia treści Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym będą mieć do niej zastosowanie przepisy w.w. Kodeksu.

W ramach udzielonej gwarancji Firma Electo zobowiązuje się wykonać nieodpłatną naprawę.
Czas wykonania czynności naprawczych wynosi 14 dni chyba, że zachodzi konieczność sprowadzenia części lub jej specyfika wymaga wykonania dodatkowych pracochłonnych czynności wówczas czas ten może ulec wydłużeniu ale nie więcej niż 30 dni.

O tym fakcie klient jest informowany za zachowaniem pierwszego z ww. terminów.

Ustalony termin realizacji zlecenia jest orientacyjny i może ulec zmianie, po ukończonej naprawie klient zostanie powiadomiony przez e-mail.

Akceptuję powyższe warunki serwisu Electo & regulamin który znajduje się na stronie www.electo.pl/regulamin.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naprawy oraz powiadomienia o jej zakończeniu i możliwości odbioru.